Uitgebreid zoeken

Personen:
Accommodatie:
Huisdieren:

Roompot Zeeland

vakantie Zeeland

Adverteren op Zeeland Vakantiehuizen

Heeft u interesse om te adverteren?  
Er vindt geen bemiddeling bij verhuur plaats, alles wordt rechtstreeks afgehandeld tussen de huurder en verhuurder. U heeft dus geen bemiddelingskosten! U kunt een link plaatsen naar uw eigen website. Het linken naar verzamelsites is niet toegestaan!
U wilt een advertentie plaatsen? Op de pagina aanmelden kunt de inlogcode zeeland invoeren zodat u direct uw advertentie kunt plaatsen.
Kosten: Voor € 60,50,- incl. btw staat uw advertentie een jaar lang op de website. U kunt  de € 60,50,- overmaken op rekening IBAN: NL61RABO0393299910 t.n.v. R.G.H. Mencke te Apeldoorn, onder vermelding van: ZeelandVakantiehuizen.nl Voor eventuele vragen neemt u contact op met: info@zeelandvakantiehuizen.nl Zakelijke adverteerders kunnen contact met ons opnemen voor de mogelijkheden. 06-21264633
De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld. De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Zeelandvakantiehuizen.nl heeft het recht om, zonder opgave van reden, advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Dit kan b.v. bij advertenties waar geen foto, s bij geplaatst zijn, geen informatie of onjuiste informatie. Deze advertenties voegen n.l. geen meerwaarde aan de site toe.
Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Zeelandvakantiehuizen.nl hierbij geen partij. Als u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart zeelandvakantiehuizen.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen. De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Zeelandvakantiehuizen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud. Indien u een advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd. Er vindt geen restitutie plaats van het advertentietarief mocht dit van toepassing zijn. Het is niet toegestaan om fotos bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product. De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de fotos en of afbeeldingen vrij van auteursrechten en of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op de website. zeelandvakantiehuizen.nl is niet aansprakelijk voor schade en of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie. Links Adverteerders kunnen een link bij een advertentie plaatsen. Zeelandvakantiehuizen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. Een link naar verzamelsites van Vakantieverblijven is niet toegestaan.